imieniny: Tekli i Bogusława
sobota, 23 września 2023
Misja Domu
Misja Domu
02.09.2011

     Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, zdrowotnych i społecznych w atmosferze życzliwości, serdeczności i troski o drugiego człowieka z poszanowaniem praw i godności osobistej – zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.
    Mieszkańcy Domu tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności  oraz własnego stylu życia – nie naruszając praw innych mieszkańców.